Asociación Cultural Cántigas e Frores

Asociación Cultural "Cántigas e Frores" - Curso de Cultura Tradicional


CURSO DE CULTURA TRADICIONAL


.


A Asociación Cultural “Cantigas e Frores” ven organizando de xeito continuado, dende o ano 1982, este curso no que se ofertan ensinanzas relacionadas coa cultura tradicional galega. O curso, dende o seu comezo, celébrase nas datas da semana santa.

Durante os seus moitos anos ininterrumpidos de vida, o curso mantivo unha estructura dinámica que se foi adaptando ás demandas do alumnado asistente e ás tendencias do momento no relativo ao ensino dos diversos aspectos relacionados coa nosa cultura tradicional.

Naceu no ano 1982 impulsado por Julio Mendez y Menendez de Llano, quen permaneceu coma director do mesmo ata o ano 2.002. O curso iniciouse co ánimo de unificar un método de ensino entre os mestres de baile tradicional galego.

Ata o ano 1992 o curso estivo adicado ao seu obxectivo primixenio e somentes se imparten, de xeito práctico, aulas de baile galego. Estas aulas compaxinábase coa celebración de conferencias impartidas por significativos persoeiros vencellados á cultura tradicional galega entre os que podemos nomear a: Roxelio Groba e Groba, Francisco Luengo, Xosé Manuel González Reboredo, Xoaquín Lorenzo Fernández, Paco Martín, José Ramón Mariño Ferro, Marcial Gondar Portosany, José Tuñas Bouzón, Ramón Piñeiro Lopez, Xosé Trapero Pardo, Dario Xohan Cabana, Francisco Calo Lourido, etc.

XXV Curso

A partir do ano 1992, e atendendo ao grande interese que acada nesta década o aprendizaxe da nosa música tradicional, comenzan a impartirse aulas dos distintos instrumentos propios da música galega. Así chegamos á actualidade, impartindo 5 especialidades (baile galego, gaita, percusión, canto e pandeireta, zanfona) nas que se compaxinan os aspectos teóricos cos aspectos prácticos.

No ano 2003 o curso cambia a súa dirección, que recae en membros da xunta directiva da asociación “Cantigas e Frores”. Nestes últimos anos os esforzos céntranse en traer a Lugo un profesorado de calidade que suscite o interese do alumnado abarcando todos os estilos e escolas vixentes na música e baile galegos. Polo curso pasaron mestres de renome como: Xaquin Xesteira, Ivan Costa Blanco, Anxo Lois Pintos, Francisco Estevez “chuco”, Oscar Fernandez Sanjurjo, Xose Lois Romero Cagigal, Luis Prego Fernandez, Suso e Pepe Vaamonde Manteiga, Daniel Bellón, Ugia Pedreira, Germán Díaz, Luis Correa “O Caruncho”, entre outros.

 


Inscricións e Información Práctica

Nas últimas edicións, a duración do curso foi de tres días, aínda que en anteriores ocasións ten cuberto a Semana Santa completa. O horario ocupa normalmente todo o día, dende as 9:30 da mañá ata as 20:00 do serán.

No referente ás incricións pódense facer dende a realización da convocatoria do curso, momento en que a Asociación, fai comunicacións á prensa local e de ámbito galego, aos socios e a outros colectivos, e publicita nas redes sociais o evento e o xeito de realizar as inscricións.

O prazo de inscripcións remata no momento que se cubren as prazas de cada especialidade.

En todo momento pódese consultar calquera dúbida por medio dos datos de CONTACTO da Asociación.

 


Obxectivos do Curso

Dende “Cantigas e Frores” temos fixados os seguintes os obxectivos:

1. Darlle continuidade no tempo a este curso, que foi un dos primeiros de este tipo en celebrarse na península, e que se ven organizando de xeito periódico e ininterrumpido dende 1982.

2. Ofertar dende esta asociación a posibilidade de que as persoas interesadas poidan recibir ensinanzas de mans dos mellores mestres nas respectivas especialidades, sempre baixo criterios de calidade.

3. Crear un tempo e un lugar de encontro para que as persoas vencelladas á cultura tradicional galega podan compartir experiencias e así manter vivo un dos piares básicos da nosa identidade e do noso feito diferencial.

4. Manter esta actividade na cidade de Lugo, que sempre foi referente na música tradicional galega.

 


Especialidades

As especialidades habituais impatidas do curso son as seguintes:

1. Técnicas de gaita
2. Técnicas de canto e pandeireta
3. Técnicas de percusión tradicional
4. Técnicas de baile tradicional
5. Técnicas de zanfona

 


Patrocinio

É complexo acadar os medios requiridos para desenvolver estas actividades. Durante a historia do curso teñen sido varios os organismos e entidades colaboradoras, como foron a Xunta de Galicia ou a SA do Xacobeo, sendo nos últimos anos a Deputación Provincial de Lugo e o Excmo. Concello de Lugo, este último coa cesión dos locais onde de levan a cabo as clases. Tamén colabora connosco a cotío a Asociación de Gaiteiros Galegos. Nalgunhas ocasións puntuais foi a propia Asociación a que tivo que proporcionar todos os medios materiais e humanos para realizar o curso, cuxas actividades puidéronse levar a cabo gracias ao carácter fortemente asociacionista e desinteresado dos membros de Cántigas e Frores.

 


Alumnado

XXV Curso

A maior parte dos participantes son músicos en activo ou alumnos/as de diferentes escolas de música tradicional. Tamén asisten a estes cursos mestres que imparten aulas en escolas de música tradicional, en asociacións culturais, centros galegos ou no ensino reglado. Acude alumnado de toda a xeografía galega, de centros galegos de todo o mundo. Músicos tradicionais de culturas afíns á galega (Portugal, Escocia, ...).

 


XXV ANIVERSARIO

No ano 2007, e co gallo de celebrar os 25 anos, ademáis das aulas propias do curso, Cantigas e Frores fixo un esforzo extraordinario para programar actividades que se servisen para conmemorar este aniversario, incluíndo unha maior documentación de man para os participantes, realización de exposicións fotográficas, concertos didácticos, presentacións e roldas de prensa cos medios de comunicación locais e de ámbito galego.

 

XXV Curso

 

 

 

 

 

 


MAPA SITIO

Séguenos en:

Facebook Facebook Instagram Instagram Twitter Twitter Youtube Youtube